---
Přihlášení
ID
Heslo
---
Vyhledávání
Hledaný text
Kategorie
Škola
Ročník
Řadit dle

Detail projektu

Zpět

MULTIKULTURNÍ DEN NA ŠKOLE

Datum zveřejnění : 28. 5. 2010Tisk
Kategorie : Lektoři školám
Autoři :  Popovioć
Škola : OPU,opu škola Praha
Pod vedením : Popovioć
V rámci projektu "Jsme lidé jedné Země" na školách budou realizovány multikulturní dny zaměřené na multikulturní výchovu a výchovu k myšlení v evropských globálních souvislostech. Cílem těchto multikulturních dnů na školách je představit všem žákům školy odlišné etnické a kulturní skupinyžijící v ČR, seznámit je s projektem a jeho průběžnými výstupy.

Milí koordinátoři

 

V červnu nás čeká multikulturní den, který se už týká nejen vybraných tříd, ale i celé školy.

Organizace toho dne je plně ve Vaší režii, přesto bychom vám rádi nabídli pár nápadů, jak lze program uchopit.

Je jasné, že každá škola se multikulturního dne zhostí jinak, někdo spojí  projekt „Jsme lidé jedné Země“ s projektem, který má třeba ve Vaší škole delší tradici nebo, využije projekt k oslavě dni dětí. Někdo zapojí více kolegů a více tříd a někdo uspořádá se svou třídou dílnu, kam pozve ostatní.

Proto naše nápady mají dvojí charakter a to buď, jak zapojit ostatní, nebo jak prezentovat svůj výstup ostatním.

Nezapomeňte, že v multikulturním dni by měla proběhnout i burza organizací (prezentace organizací) zabývajících se lidskými právy a cizineckou problematikou. Pokud hledání organizací nezadáte svým žákům jako domácí úkol, rádi vám seznam nevládních organizací působící ve vašem kraji předáme, budete-li si to přát.

 

Pokud máte nějaký svůj originální nápad a chcete-li ho sdělit ostatním, napište nám ho a my ho zahrneme do metodiky a sdělíme ostatním koordinátorům.

 

Multikulturní den na škole - červen 2010

 

Cíle projektu:

1. seznámit žáky s problematikou migrace a uprchlictví, xenofobie a rasismu

1. seznámit učitele a žáky školy s realizací projektu na škole

2. seznámit veřejnost a média s průběhem projektu na škole

Během multikulturního dne by měli být všichni žáci školy seznámeni s projektem „ Jsme lidé jedné země“ a s aktivitami, které do konání multikulturního dne proběhnou. Do přípravy tohoto dne by se měli zapojit:

-žáci, kteří se projektu účastní

-učitelé

-koordinátor projektu na škole

V rámci multikulturního dne by měla být škola otevřena i návštěvníkům zvenku. Rodičům, pracovníkům MŠMT, médiím, kterým by měli průvodce dělat žáci zapojení v projektu spolu s koordinátorem.

Součástí aktivit, které budou probíhat během multikulturního dne, budou tři povinné aktivity, kterých by se měli zúčastnit všichni žáci školy. Jedná se o tyto aktivity:

-seznámení s projektem a aktivitami, které již na škole proběhly

Žáci školy by se měli seznámit s projektem a jeho aktivitami. Tato činnost může proběhnout např. formou výstavky prací, prezentací dětí zapojených v projektu…Děti zapojené v projektu by se měly výstavky či prezentace aktivně účastnit. Seznamovat návštěvník s aktivitami, odpovídat na dotazy…

 

 

 

-seznámení s e-learningem

Skupina dětí zapojených v projektu spolu s učitelem IT seznámí ostatní děti s lekcemi o Vietnamu, Kongu nebo migraci. Žáci zapojení do projektu pomohou ostatním dětem se zalogováním, ovládáním e-learningu, budou zodpovídat případné dotazy

 

-burza organizací

Součástí multikulturního dne bude i burza organizací, které se zabývají pomocí migrantům a uprchlíkům, migrací… Školy dostanou od OPU seznam organizací, které se chtějí multikulturního dne aktivně zúčastnit, aby je mohly oslovit. Organizace si buď připraví informační panel o své činnosti,  nebo se multikulturního dne aktivně zúčastní a budou prezentovat svou práci. Žáci školy budou hlasovat o tom, která organizace je pro ně nejzajímavější a chtěli by s ní navázat další spolupráci. Vybranou organizaci koordinátor na škole následně osloví a vyzve ke spolupráci.

 

Vedle povinných aktivit mohou koordinátoři přidat i vlastní aktivity.

Např. tyto:

-karneval různých etnik

-promítání filmu o lidských právech, migraci…

-připravit přednášku s rodiči žáků-cizinců

-vařit typická jídla různých zemí

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat svého lektora.


Multimédia

Média Média
MKD F. M. a B MKD F. M. a B
Seznam NNO Seznam NNO

Citace

Nenalezena žádná citace


Autoři : Popovioć Džana
Škola : OPU,opu škola Praha

Pro citaci použijte následující kód, který vložíte do políčka v citacích při vytváření projektu:
#0045#

Nahoru


Investice do rozvoje vdělávání